Miami Heat Family Beach Towel

White cotton, brand new